Sous vide naprave

Anova 2.0 Wi-Fi

Prednosti

 • Wi-Fi povezava
 • odstranljiva in prilagodljiva objemka
 • Fizične tipke
 • Tih (cca 54 dB)
 • Zaslon z podatki (trenutna temp. vode, ciljna temp., časovnik)
 • Dobra cena (z rednimi akcijami)

Slabosti

 • Zakomplicirane fizične tipke za nastavitev časa
 • Velik
 • Aplikacija ne podpira upravljanje več Anov
 • Če ni Wi-Fi ja, je potrebno v aplikaciji anovo odstranit in še enkrat dodati za jo upravljati z bluetooth
 • Odštevalnik časa se kakšen krat sam zažene ko doseže ciljano temp. vode, čeprav nisi potrdil, da je hrana v vodi.

Chefsteps Joule

Prednosti

 • Zelo majhen
 • 1100W, kar pomeni hitrejše segrevanje vode
 • Magnet na dnu (se pripopa na dno lonca)
 • Nizek minimalni nivo vode
 • Vodoodporen
 • Lep design
 • Se poveže prek BT ali W-Fi brez težav
 • Aplikacija je neprimerljivo boljša (npr. omogoča autostart timer – če je hrana v vodi že med segrevanjem se timer samodejno zažene ko doseže ciljano temp., recepti imajo video prikaz,.. )

Slabosti

 • Glasen (cca 59 db)
 • Razen velike tipke na vrhu, s katerim lahko ustavimo kuhanje, nima fizičnih tipk
 • Nima zaslona z info. o temp. in časovniku
 • Majhna sponka za pritrditev na posodo (je odstranljiva in zamenljiva z veliko, ki pa se trenutno prodaja le v ZDA)
 • Nakup mogoč le na EU Amazon-ih (ES, FR, DE)
 • Visoka cena (200€ + poštnina)

Anova Nano

Prednosti

 • Manjši od 2.0 Anove
 • Vodoodporen
 • Zelo enostavne za upravljanje “touch” tipke
 • Tih (cca 53 – 55 dB)
 • Lepši zvoki obvestil (npr. da je voda segreta,..)
 • Daljši kabel za napajanje
 • Čeprav 750W ima izboljšan algoritem segrevanja vode zato vodo segreje cca enako hitro, če ne celo hitreje kot 2.0 Wi-Fi, ki ima 900W
 • poceni (redna cena je pod 100€ + redne akcije)

Slabosti

 • previsok min in prenizek max nivo vode – velik minus
 • manj zmogljiv propeler za “obračanje” vode
 • Odštevalnik časa se kakšen krat sam zažene ko doseže ciljano temp. vode, čeprav nisi potrdil, da je hrana v vodi.